Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Op donderdag 14 december jl. verscheen in het Financieele Dagblad (FD) de onderstaande advertentie van Livv Mobile Health. Het betreft één van de e-health diensten, de mobiele diagnostiek voor zorgprofessionals, die Livv Mobile Health levert. Hiermee wordt het eenvoudig gemaakt voor een zorgprofessional om point-of-care metingen van vitale signalen te doen.

Innovatie kan de medische wereld extreem veel opleveren, zowel in efficiëntie als in effectiviteit. Demografische ontwikkelingen, de inrichting van de sector en de steeds strengere kwaliteitseisen zorgen voor een vlucht in de kosten die worden gemaakt. In deze campagne hebben we uitgebreid aandacht voor de belangrijkste trends en innovaties in de Nederlandse medische sector, waarbij we stakeholders aan elkaar koppelen om samen de volgende stap te zetten. Hierbij komen complexe vraagstukken die hierbij komen kijken naar voren, gekoppeld aan de oplossingen die er zijn om hier slim op in te spelen. Op deze manier werken we niet alleen aan de bewustwording omtrent de potentie van medische technologie, maar laten we ook zien hoe de patiënt het vertrekpunt van innovatie dient te zijn.