Postbus 10400
8000 GK Zwolle

De criteria

Onze criteria

Kijk even goed naar onderstaande belangrijke elementen en criteria!

  • Je product is nieuw of innovatief en het vervult een (nieuwe) economische behoefte.

  • Je hebt voldoende ondernemersgeest en of ervaring.

  • Je initiatief is schaalbaar en biedt voldoende marktkansen.

  • Er is sprake van een ‘technologisch' kennisintensief product, dienst of proces. Met focus op de sectoren Health, Kunststoffen, Agro & Food, Energie en Cross Overs met andere sectoren.

We kijken uiteraard ook of (financiële) ondersteuning nodig of gewenst is en in welke vorm, of je gevestigd bent of je gaat vestigen in de regio Zwolle, of je in staat bent een plan aan te bieden en of ondersteuning mogelijk is binnen de kaders van (Europese) wet en regelgeving.

NB: Ondernemers die zich richten op advies of consultancy komen bij ons niet in aanmerking voor ondersteuning.