Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Vidalco

Vidalco

Samen met andere partijen heeft RZI het mogelijk gemaakt dat we onze plannen daadwerkelijk ten uitvoer
kunnen brengen, zowel geldelijk als met praktische adviezen.
Nu staat er een robot die 3000m2 vloerverwarming kan ‘uitprinten’ in 8 uur productietijd volgens autocad
tekening.