Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Van Remmen UV Technology

Bronvermelding foto: Stefan Kemper Fotografie

Sallands Ondernemers Magazine

Van Remmen UV Technology

Van Remmen UV Technology zorgt ervoor dat medicijn- en hormoonresten uit onze waterketen verdwijnen voor een veiligere toekomst. Binnen de nationale maar ook internationale waterketen worden steeds meer medicijn- en hormoonresten gevonden. Een groeiend probleem. Door deskundigen wordt voorspeld dat er in 2050 jaarlijks zo’n 10 miljoen mensen overlijden aan de gevolgen van antibioticaresistentie. Dus hoe krijgen we deze verontreinigingen uit ons water zonder er andere zorgen voor terug te krijgen? Dan kan met onze techniek, Advanox™ geavanceerde oxidatie. Deze techniek laat UV-C licht en waterstofperoxide met elkaar reageren om de verontreinigingen effectief te kunnen afbreken. De vervuiling wordt écht verwijderd en je houdt geen lastige concentraatstroom over zoals bij andere technieken wel kan ontstaan.