Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Financiële ondersteuning

Ben jij je eerste prototype aan het ontwikkelen?

Zoek je naar eerste klanten of ontwikkel je je business model naar een business plan?
Ben je een innovatieve starter of ondernemer (ZZP, maatschap, eenmanszaak of BV) en zoek je hierbij financiële ondersteuning?

De Lening
 • De lening is een lening aan je bedrijf van € 15.000, €50.000 of €100.000.

 • Maximaal 24 maanden na het afsluiten van de lening start de aflossing.

 • Er worden weinig tot geen onderpanden of zekerheden gevraagd.

 • Leningen worden verstrekt na een kritische toetsing van je plan door de Regio Zwolle Incubator Adviescommissie.

 • De rente is 4% per jaar.

 • Voor het aflossen van de lening heb je in totaal 36 maanden de tijd.

 • Vooraf worden afspraken gemaakt over een eventuele succesfee.

 • Afhankelijk van het bedrag en in overleg wordt de lening gefaseerd verstrekt.

Afhankelijk van je voorkeuren en persoonlijke situatie kunnen er uiteraard ook nadelen kleven aan het aangaan van een lening. Tijdens het intakegesprek en na de toekenning zullen we bespreken met welke zaken rekening moet worden gehouden om de risico’s voor jou zo veel mogelijk te beperken. Al horen bij ondernemen natuurlijk altijd risico’s.

De criteria

Om in aanmerking te komen voor een lening worden de volgende uitgangspunten en criteria gehanteerd. Afhankelijk van de fase waarin een starter of ondernemer zich bevindt zal op basis van een idee, een patent, prototype of businessplan inhoudelijk worden beoordeeld op:

 • het product nieuw of innovatief is en een (nieuwe) economische behoefte vervult

 • er voldoende ondernemersgeest en/of ervaring aanwezig is

 • Er worden weinig tot geen onderpanden of zekerheden gevraagd. Er worden geen onmogelijke eisen gesteld. Uiteraard wordt wel verwacht dat je voor de volle honderd procent voor je onderneming gaat.

 • het initiatief voldoende marktkansen biedt en schaalbaar is

 • Vooraf worden afspraken gemaakt over een eventuele succesfee.

 • er sprake is van een “technologisch” kennisintensief product, dienst of proces met focus op de sectoren Health, Kunststoffen, Cross Overs met andere sectoren en Energie

NB: Innovatieve starters en ondernemers die zich richten op advies of consultancy komen niet in aanmerking voor ondersteuning.
meer informatie over de voorwaarden?