Postbus 10400
8000 GK Zwolle

De provincie Overijssel heeft de openstelling van de de Subsidieregeling MKB Innovatie Topsectoren (MIT) Oost in 2018 bekend gemaakt.

Mkb-ondernemers in de de sectoren High Tech Systemen & Materialen, Agro&Food, Life Science & Health, Chemie of Energie kunnen subsidie krijgen. De exacte voorwaarden worden binnenkort gepubliceerd op de website van de Provincie Overijssel. Ben je bezig met het ontwikkelen van een nieuw product? Dan is dit mogelijk een kans.

Een haalbaarheidsproject bestaat volgens RVO uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie valt te denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Activiteiten die behoren tot industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden die zijn gericht op het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. In de afgelopen jaren werd maximaal €25.000 subsidie gegeven aan mkb bedrijven om deze projecten uit te voeren.

Vanaf 17 april 2018 09.00 uur tot en met 6 september 2018 om 17.00 uur kun je weer subsidie aanvragen. Goedgekeurde aanvragen worden zoals het budget het toelaat in volgorde van ontvangst toegekend. Wees er dus snel bij!

Op zoek naar financieringsmogelijkheden? Neem ook eens een kijkje op onze financieringpagina.